Take a look
at the world outside.

Westerheide

Juli 2019
Hilversum, Nederland
Juli 2019
Hilversum, Nederland

De Westerheide is een heidegebied van 344 ha op het grondgebied van Hilversum en Laren. Het gebied grenst aan de Bussumerheide, de A1, de bebouwde kom van Hilversum en de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort. De heide vormt een geheel met de Bussummerheide. Op de grens tussen beide gebieden loopt een kaarsrechte, onverharde weg, van ca. 3 km lang, de Nieuwe Crailoseweg ook wel genoemd Gebed zonder end. Het lichtelijk glooiende terrein, dat oploopt naar een hoogte van 27 meter bij Sint Janskerkhof, is erg in trek bij wandelaars.Het gebied is gevormd tijdens de ijstijd. Er is veel keileem, zand en grint in het verleden afgegraven. Er zijn veel relicten uit de prehistorie te vinden zoals kampjes, een banscheiding, doodwegen, een urnenveld en grafheuvels. Ook is er een gerestaureerde paalkransgrafheuvel uit de Bronstijd. Er wordt jaarlijks een gebied ingezaaid met Boekweit. In Juli komen de Reeën snoepen van deze boekweit.

(bron: Wikipedia)

© 2021, Jeroen Arts Fotografie. Alle rechten voorbehouden.
Branded by H.F. Branding.

Volg mij op
Volg mij op

Volg mij op
Volg mij op

© 2021, Jeroen Arts Fotografie. Alle rechten voorbehouden.
Created and developed by 3135 Creative Studio.