Take a look
at the world outside.

zilveren maan

Mei 2019
Tilburg, Nederland
Mei 2019
Tilburg, Nederland

De zilveren maan (Boloria selene, vroeger geplaatst in het geslacht Clossiana, dat nu als ondergeslacht wordt gezien) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders. De zilveren maan is zeldzaam geworden in Nederland en België. Hij staat op de Nederlandse, Vlaamse, Waalse en Belgische rode lijsten. Op vliegplaatsen in Noord-Nederland haalt hij wel heel grote dichtheden. In Vlaanderen is hij vermoedelijk uitgestorven. Als voornaamste oorzaak van de sterke achteruitgang wordt verdroging gezien. Op Europese schaal wordt hij echter niet bedreigd. De vliegtijd is van mei tot en met september. De waardplanten van de zilveren maan zijn moerasviooltje, hondsviooltje en duinviooltje. De zilveren maan overwintert als halfvolgroeide rups in de strooisellaag, in april worden de rupsen weer actief en verpoppen hangend in de vegetatie.

(bron: Wikipedia)

© 2021, Jeroen Arts Fotografie. Alle rechten voorbehouden.
Branded by H.F. Branding.

Volg mij op
Volg mij op

Volg mij op
Volg mij op

© 2021, Jeroen Arts Fotografie. Alle rechten voorbehouden.
Created and developed by 3135 Creative Studio.